Kaikki irti kodin maalämmöstä

Uusimmat kirjoitukset

Arkisto

Avainsanat

Lämpöässä, enemmän kuin maalämpöpumppu

Lämpöässän laadukkaat suomalaiset maalämpötuotteet erottuvat älykkäällä automatiikalla, joka yhdistää kodin ja sen asukkaiden tarpeet toimivaksi kokonaisuudeksi. Lämmitys ja kuuma suihkuvesi tuotetaan energiatehokkaimmin samanaikaisesti. Ja lämmintä vettä riittää! Usean lämmönjakopiirin ohjauksella varmistetaan, että esimerkiksi kosteat tilat saavat omat tarkat säätönsä. Lämpöässään voidaan helposti yhdistää muita lämmönlähteitä, esimerkiksi aurinkoa tai puuta. Hybridilämmitystä voidaan ohjata myös Lämpöässän ÄssäControl automatiikalla.

Maalämpöpumpun lämmönkeruupirillä otetaan energiaa maasta. Tällä energialla lämpöpumppu pystyy tuottamaan kodin lämmön.  Samasta keruupiiristä saadaan myös kesällä viilennystä ja talvella sillä voidaan esilämmittää ilmanvaihtoon otettavaa ulkoilmaa. Nämä lisäominaisuudet ovat hyvin edullisia käyttää, koska keruupiirin energia on ilmaista. Kustannukset muodostuvat alkuinvestoinnista ja hyvin edullisista käyttökustannuksista. Sähköä kuluu vain kiertovesipumpun pyörittämiseen.

Jäähdytystä maalämpöpumpun keruupiiristä

Viilennys on uusissa tiiviissä taloissa nykypäivänä enemmän sääntö kuin poikkeus. Lämpöässän maalämpöpumpun kanssa sekä investointi että käyttö ovat edullisia.

Kodin viilennystarpeeseen riittää yleensä passiivinen viilennys. Siinä maalämmön keruupiiristä kierrätetään kylmää nestettä esimerkiksi ilmanvaihtokoneelle tai erillisiin ÄssäCooling jäähdytysyksiköihin. Lämpöpumpun ei tarvitse käynnistyä lainkaan. Käyttökustannus muodostuu ainoastaan kiertovesipumpun ja puhaltimen moottorin käyttämästä sähköstä. Kustannus jää murto-osaan esimerkiksi ilmalämpöpumpun käyttöön verrattuna. Passiivinen viilennys on myös ekologinen tapa toteuttaa jäähdytys.

Suuremmissa jäähdytystarpeissa myös lämpöpumppu käynnistyy, jolloin jäähdytysteho kasvaa voimakkaasti laitteesta riippuen. Lämpöässällä on erittäin laajat ohjaussovellukset jäähdytyksen ohjaukseen. Niistä meillä on kokemusta mm. teollisuudesta, toimistokiinteistöistä, kerrostaloista ja maataloudesta (mm. lantakouruja jäähdytetään ja saadaan ammoniakkihaittoja pienennettyä).

Ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantaminen maalämpöpumpulla, rakennuksen E-luku

Ilmanvaihtojärjestelmän rooli rakennusten energiatehokkuudessa on nykypäivänä merkittävä. Uusissa taloissa ilmanvaihdon osuus lämmitystarpeesta on yhä suurempi. Ilmanvaihtomäärän vaatimukset ovat Suomessa tiukempia kuin ulkomailla ja samaan aikaan ilmasto on kylmempi. Mitä tiiviimpi rakennus sitä suurempi ilmanvaihdon tarve ja edelleen tuloilman lämmitystarve. Nykyisillä rakennusmääräyksillä maalämmön hyödyntäminen ilmanvaihdon lämmityksessä on huomionarvoista rakennuksen E-luvun kannalta. Lämpöässällä on hyviä kokemuksia sekä tuloilman esilämmityksestä että jälkilämmityksestä.

Ilmanvaihdon esilämmitys

IV-kone on kovilla, kun ulkona paikkuu pakkanen. Sisään tuleva pakkasilma voidaan esilämmittää maalämpöpumpumpun keruupiirin nesteellä, joka on sekin kylmää, mutta riittävää tukemaan lämmöntalteenottolaitteiston toimintaa pakkasella. Ilmanvaihdon toimivuus on tärkeää talon ilman vaihtuvuuden ja kosteustasapainon vuoksi.

Lämpöässä ja ilmanvaihdon jälkilämmitys

IV-koneessa tarvitaan jälkilämmitys, kun talvella IV-koneen lämmöntalteenoton teho ei riitä lämmittämään tuloilmaa riittävästi. Jälkilämmitys voidaan toteuttaa IV-koneen mallista ja tyypistä riippuen joko suoralla sähköllä tai vesikierrolla. Lämpöässä maalämpökodissa edullisin vaihtoehto on toteuttaa jälkilämmitys IV-koneen vesikiertoisella jälkilämmityspatterilla. Lämpöpumpun lämmitysvaraajasta siis kierrätetään vettä jälkilämmityspatterille, vesi lämmitetään edullisesti maalämmöllä.

-Tekninen osasto, Lämpöässä